cross-posted from: https://collapse.cat/post/78692

Segons TV3, malgrat que un periodista palesti, camera d una TV turca, ha pedut 4 fills en un bombardeig, ESTAVA AVISAT QUE HAVIEN D’EVACUAR.

El redactor, cap d internacional i cap d informatius s han guanyat el seu sou, asquerosament mercenari, blaquejant la massacre, la neteja etnica, la deportacio massiva:

“ELS HAVIEN ADVERTIT”

Es clar, mira com son aquests palestins, que n hi ha que no volen anar a viure en tendes de campanya al desert del Sinai…

El segon genet de l'apocalipsi
!guerra

  CA:

  La guerra, les revoltes armades, etc. és un ingredient present en boi tots els processos de col·lapse.

  Escassetat de recursos? Lluita pel poc que queda, intent d’acaparar-los, descontentament…

  Per què hauria de ser diferent aquest cop, quan, de fet, la humanitat no ha deixat mai la companyia del genet que munta el cavall de color del foc?

  ES:

  La guerra, las revueltas armadas, etc. es un ingrediente presente en casi todos los procesos de colapso.

  Escasez de recursos? Lucha por lo poco que queda, intento de acapararlos, descontento…

  ¿Por qué debería ser diferente esta vez cuando, de hecho, la humanidad no ha dejado nunca la compañía del jinete que monta el caballo de color del fuego?

  Similar(e)s:

  Fedivers (Mastodon, etc):

  • @guerra@collapse.cat
  • 0 users online
  • 1 user / day
  • 1 user / week
  • 1 user / month
  • 1 user / 6 months
  • 31 subscribers
  • 421 Posts
  • 15 Comments
  • Modlog