publicació creuada des de: https://lemmygrad.ml/post/227313

Tomorrow’s US military must approach warfighting with an alternate mindset that is prepared to leverage all elements of national power to influence the ideological spheres of future enemies by engaging them with alternate means–memes–to gain advantage. Defining memes. Memes are “units of cultural transmission, or a unit of imitation,” and as ideas become means to attack ideologies. Meme-warfare enters into the hotly contested battlefields inside the minds of our enemies and particularly inside the minds of the undecided.

https://www.sto.nato.int/publications/Lists/National_Catalogues/DispForm.aspx?ID=2638

El segon genet de l'apocalipsi
!guerra

  CA:

  La guerra, les revoltes armades, etc. és un ingredient present en boi tots els processos de col·lapse.

  Escassetat de recursos? Lluita pel poc que queda, intent d’acaparar-los, descontentament…

  Per què hauria de ser diferent aquest cop, quan, de fet, la humanitat no ha deixat mai la companyia del genet que munta el cavall de color del foc?

  ES:

  La guerra, las revueltas armadas, etc. es un ingrediente presente en casi todos los procesos de colapso.

  Escasez de recursos? Lucha por lo poco que queda, intento de acapararlos, descontento…

  ¿Por qué debería ser diferente esta vez cuando, de hecho, la humanidad no ha dejado nunca la compañía del jinete que monta el caballo de color del fuego?

  Similar(e)s:

  Fedivers (Mastodon, etc):

  • @guerra@collapse.cat
  • 0 users online
  • 1 user / day
  • 1 user / week
  • 2 users / month
  • 4 users / 6 months
  • 9 subscribers
  • 120 Posts
  • 10 Comments
  • Modlog