World Plummets into Eschatological Frenzy: Unraveling the Implications
simplicius76.substack.com
external-link
The eschatological fervor of the Palestine crisis is reaching a deafening peak. Officials worldwide are dropping their masks, and inadvertently revealing the Biblical strain of the conflict. At every turn, political figures now soak their proclamations in Biblical reference and allegory. The foremost of which was Netanyahu, who has now invoked an assortment of Biblical prophecies as dogwhistles to stir his people into an eschatological frenzy.
El segon genet de l'apocalipsi
!guerra

  CA:

  La guerra, les revoltes armades, etc. és un ingredient present en boi tots els processos de col·lapse.

  Escassetat de recursos? Lluita pel poc que queda, intent d’acaparar-los, descontentament…

  Per què hauria de ser diferent aquest cop, quan, de fet, la humanitat no ha deixat mai la companyia del genet que munta el cavall de color del foc?

  ES:

  La guerra, las revueltas armadas, etc. es un ingrediente presente en casi todos los procesos de colapso.

  Escasez de recursos? Lucha por lo poco que queda, intento de acapararlos, descontento…

  ¿Por qué debería ser diferente esta vez cuando, de hecho, la humanidad no ha dejado nunca la compañía del jinete que monta el caballo de color del fuego?

  Similar(e)s:

  Fedivers (Mastodon, etc):

  • @guerra@collapse.cat
  • 0 users online
  • 1 user / day
  • 1 user / week
  • 1 user / month
  • 1 user / 6 months
  • 31 subscribers
  • 421 Posts
  • 15 Comments
  • Modlog